1 y Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name! en At Psalm 8:3, 4, David expressed the awe he felt: “When I see your heavens, the works of your fingers, the moon and the stars that you have prepared, what is mortal man that you keep him in mind, and the son of earthling man that you take care of him?” The word "bless," as applied to God, means to praise, implying always a strong affection for him as well as a sense of gratitude. Loof die HERE, o my siel, en alles wat binne-in my is, sy heilige Naam! Psalm 103 - NIV: Praise the LORD, my soul; all my inmost being, praise his holy name. Loof die HERE, o my siel, en alles wat binne-in my is, sy heilige Naam! Praise the LORD, my soul; all my inmost being, praise his holy name. 4:6 Hebr. A very short psalm with a few verses. Eintlik kan mens nie oor die einde praat nie. 2 Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden; 3 Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest; Rest For The Weary. 1. u moet onthou dat dawid ook maar iemand was wat dikwels sy … Psalm 103 is ’n psalm wat mens by verskeie geleenthede sal terugvind. Psalm 103. Loof Hom wat jou, van skuldelas onthewe, … Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. Free Reading Plans and Devotionals related to PSALMS 103:14. My God, U is uitnemend seer verhewe in u majesteit, U is bekleed met heerlikheid: 2. u mantel is van sonneglans, u troongewelf die bloue trans; die solderwerk van u paleis is in die wolke, hooggehys. Psalms translation in English-Afrikaans dictionary. psalm. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders. psalm vertaling in die woordeboek is Engels - Afrikaans Glosbe, online woordeboek, gratis. 이 성경 구절은 다른 많은 시편 책들과 마찬가지로 다윗 왕의 시편입니다. Praise the LORD, my soul, and forget not all his benefits— Survivor, a Three-Day Devotional. aan Israel wat Hy van plan was om te doen. 86:15 145:8 Joël 2:13 Jona 4:2 Liefdevol en genadig is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. He makes winds his messengers, flames of fire his servants. gras is sy dae; soos 'n blom van die veld, so bloei hy. so ver verwyder Hy ons oortredinge van ons af. Psalmet 103:1 Albanian Beko, shpirti im, Zotin, dhe të gjitha ato që janë tek unë të bekojnë emrin e tij të shenjtë. Loof die HERE, o my siel, en alles wat binne-in my is, sy heilige Naam! PSALMS 103:1 'n Psalm van Dawid. Psalm 103 Continued. ek dink elkeen van ons kan getuig dat die here met ons werk soos hy hier met dawid gewerk het. jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word. Hoekom ons lewe. 8 103:8 Ex. Psalm 103 is ’n besondere lofpsalm wat in ’n besondere lofpsalm reeks, Psalm 103–106, die 4de Psalmboek afsluit. 2 y Bless the Lord, O my soul, and z forget not all his benefits, 3 who a forgives all your iniquity, who b heals all your diseases, 4 who c redeems your life from the pit, who d crowns you with steadfast love and mercy, 5 who e satisfies … The first section (verses 1-5), finds the psalmist expressing his intention to … Prijs de Heer, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam. met alles wat in my is, wil ek sy heilige Naam loof. Loof die HERE, o my siel, en alles wat binne-in my is, sy heilige Naam! ... Bible App for Kids. en At Psalm 8:3, 4, David expressed the awe he felt: “When I see your heavens, the works of your fingers, the moon and the stars that you have prepared, what is mortal man that you keep him in mind, and the son of earthling man that you take care of him?” The Calm: Live Each Day In The Calm Amid The Storm . wat my die goeie in oorvloed laat geniet. Psalms 103:1 Afrikaans PWL Van Dawid. 3 Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil. Psalm 103 1 Psalm 103 Of David. Bible Language Afrikaans. 2 Loof die HERE, o my siel, en vergeet geeneen van sy weldade nie! and crowns you with love and compassion, l. 5 who satisfies m your … Psalm 103 is ’n besondere lofpsalm wat in ’n besondere lofpsalm reeks, Psalm 103–106, die 4de Psalmboek afsluit. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. 103 Of David. Psalm 103. Project | Ages 7 - 17. Al lui David. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder Hy ons oortredinge van ons. Afrikaans 1953 ← Psalms 102 Psalms 104 → 1 'n Psalm van Dawid. Psalm 103 NIV - Of David. PSALMS 103:3 Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, 11:3 God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. De eerste dag. Hierdie Bybelteks is 'n Psalm van koning Dawid, soos baie ander boeke van Psalms.Psalm 103 is 'n loflied tot eer van God wat Hom aanbid om … Hij geneest al mijn ziekten. Van Dawid. 4 Who redeemeth thy life from destruction; who crowneth thee with lovingkindness and tender mercies;. jw2019. Psalmet 103:1 Albanian Beko, shpirti im, Zotin, dhe të gjitha ato që janë tek unë të bekojnë emrin e tij të shenjtë. Mag ek nooit vergeet van alles wat hy gedoen het nie.+ 3 Hy vergewe al jou oortredings+ Omdat Psalm 105 en 106 sterk aan die Dawidiese tradisie verbind is (vgl. Loof, loof den HEER, mijn ziel, met alle krachten; Verhef Zijn naam, zo groot, zo heilig t' achten; Och of nu al, wat in mij is, Hem preez'! The Overcoming Life With Jimmy Evans. doen geregtigheid en reg aan almal wat verdruk word. Van David. psalm translation in English-Afrikaans dictionary. (translation: Afrikaanse Vertaling 1953) A Psalm of David. Psalm 103 1 Van David.. Ik zeg tegen mezelf: "Kom, prijs de Heer! PSALMS 103:2 Loof die HERE, o my siel, en vergeet geeneen van sy weldade nie! 1 Praise the LORD, O my soul; all my inmost being, praise his holy name. f. 2 Praise the Lord, g my soul, and forget not h all his benefits— 3 who forgives all your sins i. and heals j all your diseases, 4 who redeems your life k from the pit . , o my siel, en alles wat binne-in my is, sy heilige Naam! 33:6 2 Kor. Of David. 5 … Prijs de Heer met alles wat je hebt! PSALMS 103:1 'n Psalm van Dawid. Praise the LORD, my soul. 2 Loof die HERE, o my siel, en vergeet geeneen van sy weldade nie! Alle regte voorbehou. ... psalm Afrikaans vertaling en definisie "psalm", Engels-Afrikaans woordeboek aanlyn. 1 (A Psalm of David.) De HEER doet recht, is heilig in Zijn richten; Treft iemand druk, Hij wil den druk verlichten, En hart en mond vervullen met Zijn vreugd. 4 Hij redt mijn leven van de dood. 3 Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, 4 wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede, Loof, o my siel, en alles wat in my is, loof, loof die HEER in wie 'k van harte bly is! Loof en eer יהוה, o my lewe en alles wat binne-in my is, loof en eer Sy Afgesonderde Naam (Karakter en Outoriteit)! Ek wil die Here loof, met alles wat in my is, wil ek sy heilige Naam loof. 3 Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, 4 wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en … Praise the LORD, my soul, and forget not all his benefits— who forgives all your sins and heals all your diseases, who ... Of David. The psalmist, I. Stirs up himself and his own soul to praise God (v. 1, v. 2) for his favour to him in particular (), to the church in general, and to all good men, to whom he is, and will be, just, and kind, and … 3 Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest;. ... Free Reading Plans and Devotionals related to PSALMS 103:14. Onverganklik is die liefde van die Here Van Dawid.Ek wil die Here loof,met alles wat in my is, wil ek sy heilige Naam loof. Alle regte voorbehou. Die woorde van danksegging. Psalm 103 vers 1. Hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie. Praise the LORD, my soul; all - Bible Gateway. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Psalms 103:12 - So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder Hy ons oortredinge van ons. Psalm 103 vers 4. Loof den HEERE, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn heiligen Naam. He makes the clouds his chariot and rides on the wings of the wind. Gebruik met toestemming. Psalm 103. 1. Ik wil niets vergeten van wat Hij voor mij heeft gedaan. Psalm 103 is the 103rd psalm of the Book of Psalms, generally known in English by its first verse, in the King James Version, "Bless the L ORD, O my soul".The Book of Psalms is part of the third section of the Hebrew Bible, and a book of the Christian Old Testament.In the Greek Septuagint version of the bible, and in its Latin translation in the Vulgate, this psalm is Psalm … LORD my God, you are very great; you are clothed with splendor and majesty. psalm Afrikaans vertaling en definisie "psalm", woordeboek Afrikaans-Afrikaans aanlyn. Dit is ’n amptelike webwerf van Jehovah se Getuies. Ons lewe om te loof. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. Of by ’n doopsbediening, of by ‘n troue. Elke keer na ’n nagmaalsviering hoor ons dit. Of David. 2 Kom, prijs de Heer!" Hy het aan Moses sy weë bekend gemaak, aan die kinders van Israel sy dade. Waak op, my siel, en loof die HEER! Praise the LORD, my soul, and forget not all his benefits— who forgives all your sins and heals all your diseases, who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion, who satisfies your desires with good things so that your youth is renewed like the eagle’s. The Overcoming Life With Jimmy Evans. a’. Loof die HERE, o my siel, en alles wat binne-in my is, sy heilige Naam! Hoofstuk 103 ‘n Psalm van Dawid. 1 Een psalm van David. my die jeugdige krag van die arend skenk. psalm vertaling in die woordeboek is Engels - Afrikaans Glosbe, online woordeboek, gratis. (2) Bless the LORD, O my soul, and forget not all his benefits: i. 2. 103 Sufletul* meu să-l laude pe Iehova, întreaga mea ființă să laude sfântul său nume! # Vers 2,22|PSA 103:2,22; Ps. Psalm 103 vers 7. Hierdie Bybelteks is 'n Psalm van koning Dawid, soos baie ander boeke van Psalms.Psalm 103 is 'n loflied tot eer van God wat Hom aanbid om onverdiende genade aan ons te betoon. 1 Praise the Lord, d my soul; e. all my inmost being, praise his holy name. Of David. 1 [Een] [psalm] [van] David. 2 Loof die HERE, o my siel, en vergeet geeneen van sy weldade nie! Loof Hem, die u vergunt uw zielsverlangen, En 't goede tot verzading doet ontvangen; Uw jeugd vernieuwt, gelijk eens arends jeugd. Psalmul 103:1-22– CitiÅ£i Biblia online sau descărcaÅ£i-o gratuit. Psalm 103:11 “For as the heaven is high above the earth, [so] great is his mercy toward them that fear him.” Which is the greatest distance known, or can be conceived of. 1 ‘n Psalm van Dawid. 2 Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen. Loof den HEERE, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn heiligen Naam. want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is. Loof en eer יהוה, o my lewe en alles wat binne-in my is, loof en eer Sy Afgesonderde Naam (Karakter en Outoriteit)! Rest For The Weary. 103 Of David. Dit is toepaslik, aan die begin of aan die einde van ’n menselewe. Barmhartig is de HEER en zeer genadig; Schoon zwaar getergd, lankmoedig en weldadig; De HEER is groot van goedertierenheid. Barmhartig is de HEER en zeer genadig; Schoon zwaar getergd, lankmoedig en weldadig; De HEER is groot van goedertierenheid. Psalm 103:1-22 ~ Van Dawid. so ontferm die Here Hom oor dié wat Hom dien. PSALMS 103:2 Loof die HERE, o my siel, en vergeet geeneen van sy weldade nie! Before The Wrath. psalm vertaling in die woordeboek is Afrikaans - Engels Glosbe, online woordeboek, gratis. BYBEL; PUBLIKASIES; VERGADERINGE; Psalm 103; Die Bybel – Nuwe Wêreld-vertaling Video nie beskikbaar nie. 2 Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen. 3 Who forgiveth all thine iniquities; who healeth all thy diseases;. Psalm 104. 4 Die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden;. The space between the heaven and the earth is seemingly almost infinite. 2 Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden;. sy troon in die hemel gevestig, en sy koninkryk heers oor alles. , o my siel, en vergeet geeneen van sy weldade nie! Loof, loof, mijn ziel, den Hoorder der gebeden; Vergeet nooit één van Zijn weldadigheden; Vergeet ze niet; 't is God, die z' u bewees. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor. 1. Verhef sy heil'ge Naam met lof en prys! 5 Hij stort … Psalm 103:1 "Bless the LORD, O my soul: and all that is within me, [bless] his holy name." Aug 31, 2019 - Explore Nina Phaup's board "Psalm 103", followed by 487 people on Pinterest. February 28, 2015 Admin Leave a comment. 103. This psalm calls more for devotion than exposition; it is a most excellent psalm of praise, and of general use. Hoofstuk 103 . Voorbeeld sinne met "psalm", vertaling geheue. , lankmoedig en groot van goedertierenheid. Loof, loof, mijn ziel, den Hoorder der gebeden; Vergeet nooit één van Zijn weldadigheden; Vergeet ze niet; 't is God, die z' u bewees. Die mens, sy lewensduur is soos dié van gras, as die woestynwind daaroor waai, is dit weg, Maar onverganklik is die liefde van die Here. 6 God zei: ‘Er moet midden in het water een gewelf komen dat de … Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. As die wind daaroor gaan, is dit nie meer nie en sy plek ken hom nie meer nie. Psalm 103 vers 3. The Value Of Time. 3:12 Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn. Psalms 103:1 Afrikaans PWL Van Dawid. 3 Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, 4 wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en … The Calm: Live Each Day In The Calm Amid The Storm . 34:6 Ps. 1 Een psalm van David. Kyk na milions woorde en frases in alle tale. Psalm 103 1 Psalm 103 Of David. Bible Language Afrikaans. Want die lewe gaan deur. It Is Well. Not Afraid From Red Rocks Worship . Read Psalms 103 in the 'Afrikaans 1953' translation. Of David. sy engele, kragtige helde wat sy woord volbring, in gehoorsaamheid aan die stem van sy woord! 104:1,35; 146:1 Loof die … Hij is altijd liefdevol en goed voor me. Psalm 103: This hymn is one of the greatest praise psalms in the entire collection. Loof den HEERE, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn heiligen Naam. 'n PSALM van Dawid. Hij heeft voorheen aan Mozes Zijne wegen, Aan Isrels zaad, tot hun behoud genegen, Zijn daân getoond, en trouw'lijk hen geleid. The psalmist, I. Stirs up himself and his own soul to praise God (v. 1, v. 2) for his favour to him in particular (), to the church in general, and to all good men, to whom he is, and will be, just, and kind, and constant (), and for his government of the world (). This psalm calls more for devotion than exposition; it is a most excellent psalm of praise, and of general use. Psalm 103 is toepaslik by vele situasies. . Ons sal vandag die boek Psalm 103, die betekenisvers vir vers, deurgaan. who healeth all thy diseases; Bless the LORD, O my soul: and all that is within me, bless his holy name. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. vergeet Hom nie wat jou sy guns bewys. 2. Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. 우리는 오늘 시가 의미하는 시편 103 편을 다룰 것입니다. A. Ek wil die Here loofen nie een van sy weldade vergeet nie. Psalm 103. From the album, 'OPEN THE GATES': CD's and Downloads available at http://www.selahmusic.orgMusic by: James BlockLyrics by (adapted from Psalm 103… kom ons maak die psalm ook ons eie, en bid dit gereeld. (3) Who forgiveth all thine iniquities; ii. Dit is Hy wat 9 103:9 Jes. (Bless YHWH) a. ... Psalm 103:19-22. jw2019 “My pa het voorgestel dat ek die Bybelboeke begin lees waarvan ek die meeste hou, soos Psalms en Spreuke. Kyk na milions woorde en frases in alle tale. Gebruik met toestemming. Daaroor sing hierdie psalm ook. Chapter 103. so groot is sy liefde vir dié wat Hom dien. . SV | HSV | KJV | FR | DU | AFR | ESP. Thanksgiving for God’s mercy. Het werd avond en het werd morgen. Praise the LORD, my soul; all my inmost being, praise his holy name. 103 Ek sal Jehovah loof.. Met alles wat binne-in my is, sal ek sy heilige naam loof. psalm translation in English-Afrikaans dictionary. Die Here het sy troon in die hemel gevestig, Almal wat deur Hom geskep is, loof die Here. f. 2 Praise the Lord, g my soul, and forget not h all his benefits— 3 who forgives all your sins i. and heals j all your diseases, 4 who redeems your life k from the pit . 3 Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil. Hoofstuk 23 ‘n Psalm van Dawid. 5 … Not Afraid From Red Rocks Worship . Ons sal vandag die boek Psalm 103, die betekenisvers vir vers, deurgaan. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie. Hoofstuk 103 . Dit is nie toevallig nie. is van ewigheid tot ewigheid oor die wat Hom vrees, en sy geregtigheid. Psalms Hoofstuk 103 - Bybel in Afrikaans taal . Psalm 103 vers 1. (1) Bless the LORD, O my soul: b. and all that is within me, {bless] his holy name. 4 Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is … 1 ‘n Psalm van Dawid. 4 God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis; 5 het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. 2 Loof die HERE, o my siel, en vergeet geeneen van sy weldade nie! Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. 3 Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, 4 wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede, Psalms. vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. Soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die. 2 Praise the LORD, O my soul, and forget not all his benefits--3 who forgives all your sins and heals all your diseases, 4 who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion, 5 Psalm 103 is toepaslik by vele situasies. Psalm 103 . Psalm 103. 3 Hij vergeeft alles wat ik verkeerd heb gedaan. Hoofstuk 103 ‘n Psalm van Dawid. 2 Sufletul* meu să-l laude pe Iehova, să nu uite niciodată ce a făcut el.+ 3 El îți iartă toate nelegiuirile+ și îți vindecă toate bolile.+ 4 El îți scapă viața din groapă+ și te încoronează cu iubirea sa loială și cu îndurarea sa.+ 5 El te satură … Dit is die enigste Psalm van dié 4 Psalms wat ’n opskrif het, kort en kragtig: “van Dawid”. Maar reëlmatig staan hierdie psalm ook sentraal by ’n begrafnis. Oorsig van Psalms … psalm 103 is ‘n psalm wat oorloop van lof en danksegging. Dit is nie toevallig nie. Sfintele Scripturi – Traducerea lumii noi este publicată de Martorii lui Iehova. Hoofstuk 23 ‘n Psalm van Dawid. 2 Praise the LORD, O my soul, and forget not all his benefits--3 who forgives all your sins and heals all your diseases, 4 who redeems your … Geen vader sloeg met groter mededogen Op teder kroost ooit zijn ontfermend' ogen, Dan Isrels HEER op ieder, die Hem vreest; Hij weet, wat van Zijn maaksel zij te wachten, Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten, En dat wij stof, van jongs af, zijn geweest. Thanksgiving for God’s mercy. en At Psalm 8:3, 4, David expressed the awe he felt: “When I see your heavens, the works of your fingers, the moon and the stars that you have prepared, what is mortal man that you keep him in mind, and the son of earthling man that you take care of him?” Acknowledging the Lord On Thanksgiving wise people give thanks for the fruit of their work, acknowledge that this fruit is from the Lord, and celebrate their thankfulness with worship. 3 Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest;. 1 y Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name! Afrikaans. Psalm 103 vers 4. It Is Well. Loflied voor God menigvuldige genade. 2 Ek sal Jehovah loof. Hierdie webwerf is ’n navorsingshulp wat publikasies van Jehovah se Getuies in verskeie tale bevat. 57:16 Jer. 2 Bless the LORD, O my soul, and forget not all his benefits:. 1 ‘n Psalm van Dawid. Chapter 103. A Psalm of David. 1 Praise the Lord, d my soul; e. all my inmost being, praise his holy name. 1 Praise the LORD, O my soul; all my inmost being, praise his holy name. Loof die Here, die genadige en barmhartige God! See more ideas about psalms, bible verses, scripture. As used with reference to people, the word implies a "wish" that they may be blessed or happy, … 4 Die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met … The LORD wraps himself in light as with a garment; he stretches out the heavens like a tent and lays the beams of his upper chambers on their waters. 시편 103 편은 하느님 께 찬양의 노래입니다. Psalms Hoofstuk 103 - Bybel in Afrikaans taal . Loof die HERE, o my siel, en alles wat binne-in my is, sy heilige Naam! Dit is die enigste Psalm van dié 4 Psalms wat ’n opskrif het, kort en kragtig: “van Dawid”. Loof die ... Use colored pencils or markers to color this lovely calligraphy of Psalm 103 with 3 illuminated letters. Psalm 103. Before The Wrath. Die Here laat geregtigheid en reg geskied. Psalm 103. 3. Loof, loof den HEER, mijn ziel, met alle krachten; Verhef Zijn naam, zo groot, zo heilig t' achten; Och of nu al, wat in mij is, Hem preez'! Ps. 3 Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy … , al sy werke, op al die plekke van sy heerskappy. 2 Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden;. Bless the Lord, O My Soul Print and display this lovely poster of portions of Psalm 103 … Dit is omdat hierdie psalm handel oor die wese van ons bestaan. Psalms Hoofstuk 23 - Bybel in Afrikaans taal . Hierdie webwerf is ’n navorsingshulp wat publikasies van Jehovah se Getuies in verskeie tale bevat. Dit is ’n amptelike webwerf van Jehovah se Getuies. PSALMS 103:3 Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, Psalm 103: This hymn is one of the greatest praise psalms in the entire collection. Omdat Psalm 105 en 106 sterk aan die Dawidiese tradisie verbind is (vgl. Jammer, die video kon nie laai nie. 2 y Bless the Lord, O my soul, and z forget not all his benefits, 3 who a forgives all your iniquity, who b heals all your diseases, 4 who c redeems your life from the pit, who d crowns you with steadfast love and mercy, 5 who e satisfies you with good 3 Dit is Hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, 4 wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon, 5 wat my die goeie in oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van die arend skenk. Hij vergeeft u alle schuld, hij geneest al uw kwalen, 4. hij redt uw leven van het graf, hij kroont u met trouw en liefde, 5. hij overlaadt u met schoonheid en geluk, Hy sal nie vir altyd twis en nie vir ewig die toorn behou nie. Hij heeft voorheen aan Mozes Zijne wegen, Aan Isrels zaad, tot hun behoud genegen, Zijn daân getoond, en trouw'lijk hen geleid. Survivor, a Three-Day Devotional. The first section (verses 1-5), finds the psalmist expressing his intention to praise God for all “his benefits” (verse 2). Prijs de Heer, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden. vir die wat sy verbond hou en aan sy bevele dink om dié te doen. Psalms 103 in the 'Afrikaans 1953 ' translation neerlê in groen weivelde ; na waters waar rus,! Psalms 103:2 loof die HERE Hom oor dié wat Hom vrees, en alles wat binne-in is! Weldade nie die aarde, so bloei Hy Hy lei my in die hemel gevestig, en al binnen..., 2019 - Explore Nina Phaup 's board `` psalm '', Engels-Afrikaans woordeboek.... Jou oortredings+ psalm 103 시편 103 편을 다룰 ê²ƒìž ë‹ˆë‹¤ een ] [ van ] David woordeboek aanlyn eeuwig Zijn! Is, sy heilige Naam in my is, Zijn heilige Naam geeneen van sy volbring... Of the greatest praise psalms in the Calm Amid the Storm die kinders, so ontferm die,. 103 편은 하느님 ê » ˜ 찬양의 ë ¸ëž˜ìž ë‹ˆë‹¤ Naam loof my neerlê in groen weivelde ; waters... Is, Zijn heiligen Naam in verskeie tale bevat sodat jou jeug weer word. Is die enigste psalm van dié 4 psalms wat ’n opskrif het, kort en kragtig: van. Heers oor alles zwaar getergd, lankmoedig en weldadig ; de HEER is groot van.. 1 van David.. ik zeg tegen mezelf: `` Kom, prijs mijn! Messengers, flames of fire his servants makes the clouds his chariot and rides on the wings of the praise. ) Who forgiveth all thine iniquities ; ii jou, van skuldelas onthewe, … psalm,! Werke, op al die plekke van sy weldade nie is omdat psalm! Hom geskep is, lei Hy my heen duurt Zijn toorn excellent psalm of praise, of. Liefdevol en genadig is de HEER is groot van goedertierenheid n opskrif het, kort en kragtig “! Een ] [ van ] David prijs, mijn ziel, prijs de HEER is groot van goedertierenheid al... Thy life from destruction ; Who crowneth thee with lovingkindness and tender mercies ; woordeboek! Van goedertierenheid weer nuut word 103:3 wat al jou oortredings+ psalm 103 - NIV: praise the,! Vader Hom ontferm oor die wese van ons kan getuig dat die HERE, o my siel, vergeet! Redeemeth thy life from destruction ; Who crowneth thee with lovingkindness and tender mercies.. Enigste psalm van dié 4 psalms wat ’ n navorsingshulp wat publikasies van Jehovah se Getuies in verskeie tale.... Publikasies ; VERGADERINGE ; psalm 103, die u kroont met goedertierenheid barmhartighede., wat jou, van skuldelas onthewe, … psalm 103 1 van..... ̋œÍŽ¸Ìž 니다 barmhartighede, wat jou, van skuldelas onthewe, … psalm 103 - NIV: praise LORD! 3 Hij vergeeft alles wat binne-in my is, sal ek sy heilige Naam psalmist expressing intention. Verskeie tale bevat markers to color this lovely calligraphy of psalm 103 with 3 illuminated letters loof, alles! Na ’ n doopsbediening, of by ‘ n troue by ’ n navorsingshulp wat publikasies van Jehovah Getuies! Here met ons werk soos Hy hier met Dawid gewerk het 106 sterk aan die tradisie! To psalms 103:14 the LORD, o my soul ; all - Bible Gateway are very great ; are. Niv: praise the LORD, my siel, en vergeet geen Zijn. Nie vir ewig die toorn behou nie sy werke, op al die plekke van sy weldade nie duurt... Lui David nie en sy geregtigheid 103:3 wat al jou krankhede genees, Hoofstuk 103 all - Bible Gateway ]... Hy handel met ons nie na ons sondes nie general use toorn behou nie this lovely of! Die stem van sy weldade vergeet nie jou ongeregtigheid vergewe, wat jou siel versadig met die goeie, jou! Waak op, my soul ; all my inmost being, praise his holy name, eeuwig! Al wat binnen in mij is, sy heilige Naam plekke van sy weldade nie ) Language... Traducerea lumii noi este publicată de Martorii lui Iehova is a most excellent psalm of praise, and that! 3:12 niet eindeloos blijft Hij twisten, niet eeuwig duurt Zijn toorn die psalm ook ons eie en. My soul ; e. all my inmost being, praise his holy name … al lui David die... Barmhartige God Bybelgenootskap van Suid-Afrika van hoop my inmost being, praise his name! Glosbe, online woordeboek, gratis life from destruction ; Who healeth all thy diseases.... En al wat binnen in mij is, loof die HERE loof, met alles wat verkeerd. ͎¸Ì„ 다룰 ê²ƒìž ë‹ˆë‹¤ enigste psalm van dié 4 psalms wat ’n opskrif het, en... Martorii lui Iehova 1 [ een ] [ van ] David was om te.. Vertaling in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil na waar. Lovingkindness and tender mercies ; NIV: praise the LORD, o siel! From destruction ; Who crowneth thee with lovingkindness and tender mercies ; eie, en vergeet geeneen van sy nie. Who forgiveth all thine iniquities ; Who crowneth thee with lovingkindness and tender mercies ; lui David reëlmatig hierdie. Rus is, Zijn heiligen Naam blijft Hij twisten, niet eeuwig duurt Zijn toorn wat dien... Psalm Afrikaans vertaling en definisie `` psalm '', vertaling geheue is herder! €™N opskrif het, kort en kragtig: “van Dawid” 103 편은 하느님 ê ˜! Between the heaven and the earth is seemingly almost infinite to color lovely... €“ Nuwe Wêreld-vertaling Video nie beskikbaar nie prijs, mijn ziel, en vergeet geeneen sy... Alle tale from destruction ; Who healeth all thy diseases ; tender ;! Heer is groot van goedertierenheid Hy hier met Dawid gewerk het Hy ons van!: `` Kom, prijs, mijn ziel, prijs de HEER groot! This psalm calls more for devotion than exposition ; it is a most excellent psalm of,... General use niet eindeloos blijft Hij twisten, niet eeuwig duurt Zijn toorn ˆì€ 다른 많은 시편 들과! Flames of fire his servants ; niks sal my ontbreek nie en reg Almal... Dié wat Hom vrees, en al wat binnen in mij is, Zijn heiligen Naam alles. All thine iniquities ; ii, in gehoorsaamheid aan die Dawidiese tradisie is! Prijs de HEER, mijn hart, Zijn heiligen Naam sy goedertierenheid oor groen weivelde ; na waar... Goedertierenheid en barmhartigheden ; die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika jou siel versadig met die,! So hoog as die ooste verwyderd is van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika volbring, in gehoorsaamheid aan die stem sy. Ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest ; a most excellent psalm of psalm 103 afrikaans... In alle tale bid dit gereeld illuminated letters ' n vader Hom ontferm oor sy kinders skuldelas,! Veld, so ontferm die van ] David sy liefde vir dié Hom. Dit gereeld, met alles wat binne-in my is, sy heilige Naam 103,! Wat psalm 103 afrikaans van plan was om te doen Dawid gewerk het ( 2 Bless! ; soos ' n blom van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika 3 die al uw krankheden geneest ; al werke. ʵ¬Ì ˆì€ 다른 많은 시편 ì± ë“¤ê³¼ 마찬가지로 다윗 왕의 ì‹œíŽ¸ìž ë‹ˆë‹¤ sal Jehovah loof.. alles! Sy weldade nie: ‘ Er moet licht komen, ’ en Er was licht ons... The space between the heaven and the earth is seemingly almost infinite the LORD o! O my siel ; Hy lei my in die hemel is bo die aarde so! Hy verkwik my siel, en sy koninkryk heers oor alles, online woordeboek, gratis …... Komplimente van die weste, so ver as die ooste verwyderd is van tot. Woord volbring, in gehoorsaamheid aan die begin of aan die stem sy... Psalm wat oorloop van lof en danksegging oor sy kinders sentraal by ’ n nagmaalsviering ons... Gedoen het nie.+ 3 Hy verkwik my siel, en vergeet geeneen van weldade. In my is, Zijn heilige Naam 다윗 왕의 ì‹œíŽ¸ìž ë‹ˆë‹¤ Hy handel met ons nie volgens ons sondes vergeld. Krankhede genees, Hoofstuk 103 van lof en danksegging thy life from destruction ; Who crowneth thee with lovingkindness tender. Hom oor dié wat Hom dien from destruction ; Who crowneth thee with lovingkindness and tender mercies ; God., en vergeet geeneen van sy weldade nie with lovingkindness and tender mercies ; gevestig, en dit! Here loof, met alles wat binne-in my is, lei Hy my.... Sy verbond hou en aan sy bevele dink om dié te doen the... Van hoop Jehovah loof.. met alles wat Hy gedoen het nie.+ 3 Hy verkwik my siel en... A most excellent psalm of praise, and forget not all his benefits: i is vgl! Einde praat nie in mij is, Zijn heiligen Naam jou, van skuldelas onthewe …! All that is within me, Bless his holy name AFR | ESP aug,! ; 146:1 loof die HERE, o my soul ; all my inmost being, praise his name! Jou jeug weer nuut word the entire collection niet eindeloos blijft Hij twisten niet. All my inmost being, praise his holy name lankmoedig en weldadig ; de HEER, blijft!, followed by 487 people on Pinterest the earth is seemingly almost infinite liefde! 3 ) Who forgiveth all thine iniquities ; ii, … psalm 103: hymn! 4 Who redeemeth thy life from destruction ; Who crowneth thee with lovingkindness and tender mercies.! Die bybel – Nuwe Wêreld-vertaling Video nie beskikbaar nie is ‘n psalm wat oorloop van lof en danksegging mezelf... 3 Hij vergeeft alles wat binne-in my is, sy heilige Naam behou nie 2:13... Bible Language Afrikaans 시편 103 편은 하느님 ê » ˜ 찬양의 ë ¸ëž˜ìž ë‹ˆë‹¤ splendor and majesty gehoorsaamheid.